Tillidsresistente ledere bliver udfordret af corona

Tillidsresistente ledere bliver udfordret af corona

Hvad er nu det? Plejer det ikke at være en joke internt i ledergruppen – udfordringerne med de ledelsesresistente medarbejdere? Jo da – men nu kan den måske vendes til de tillidsresistente ledere, der er tvunget til at give slip på kontrol og mistillid til om medarbejderne, gør det de skal.

Med andre ord er situationen med de mange medarbejdere, der skal og har arbejdet hjemmefra, noget som kræver tillidsbaseret ledelse. Uden tillid kan det ikke fungere godt for den leder, som sidder for bordenden og som også er henvist til hjemmet.

Hvad kan tillidsfuld ledelse høste på sigt?

Det er alt i alt et utroligt spændende eksperiment i nyere arbejdslivs historie i Danmark. Jeg er sikker på masser af ledelseskonsulenter, forskere og andre eksperter kaster sig frådende over alt det, som lige nu udfolder sig. Det bliver spændende at se, hvad de forskellige forskningsprojekter kan konkludere om, hvad coronakrisen har af betydning for ledelse, udvikling, arbejdsmiljø og trivsel.

Det bliver spændende om denne periode, hvor tillidsfulde relationer er en nødvendighed for at sikre effektivitet hjemmefra, vil sætte sig spor i den måde, som arbejdspladser og ledere fremover organiserer arbejdet? Vil ledere blive dus med denne tillidsfulde måde at lede på? Også de som ellers ynder at kontrollere og som ikke stoler på medarbejdernes indsats, hvis ikke de er under opsyn?

Vil man i denne periode samtidig opnå at mindre pseudoarbejde finder sted? Fordi medarbejderne i højere grad skal finde løsninger og handle i en fart for at følge med? Der er ikke tid til at gå igennem 7 hierakier og adskillige afdelinger, før man kan rykke og for eksempel gennemføre tiltag online. Igen noget som kræver en tillidsfuld ledelsesstil – nu er det en nødvendighed for at få det til at køre fra fjernt hold.

Mindre stress – mere bæredygtig balance i livet

Der er virkelig lagt op til at store forandringer kan ske i forhold til organisering af arbejde i dagligdagen, når Corona epoken er ovre. Det åbner op for, at der måske kan ske en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv. Måske kan der afværges sygemeldinger og problemerne med stress kan blive mindsket. Sygemeldte og stressramte medarbejdere er en kæmpe samfundsøkonomisk udgift.

Forhåbentlig vil et tilbageblik og en evaluering af denne tid, vise ledere, medarbejdere og organisationer at med tillid bliver opgaverne stadig løst – også selvom mange arbejdstimer er blevet aflagt hjemmefra. Måske kan man ligefrem konstatere, er der også er en motivation i udfordringerne.

Mere balance i arbejdslivet?

Arbejdsglæde og relationer hænger sammen

På den anden side bliver det også tydeligt, hvor meget fysiske møder, dialoger og samvær betyder for arbejdsmiljø og arbejdsglæde. De færreste synes sikkert, det er lykken at sidde hjemme dag ud og dag ind.

Jeg håber, lederne tager denne periode ind som vigtig læring i egen ledelsesstil og organisation. Kunne alle medarbejdere få en dag hjemme hver uge, så ville der blive sparet meget brændstof på transport. Der bliver luft på hjemmefronten, der kan komme færre stress sygemeldinger og nogle opgaverne vil blive løst mere effektivt ved muligheden for fordybelse hjemme.

Holder man møder er det nu også bevist, at det kan ske online, og man behøver ikke nødvendigvis rejse jorden rundt, hver gang for at holde businessmøder.

Jo der er store samfundsmæssige gevinster at hente i mere tillidsfuld ledelse, bæredygtig organisering og online løsninger.

Mange hilsener Dorthe Rozalia Horup

Unimind_Karrierekonsulent_Dorthe_Horup-1
Karriererådgiver & udvikling af god ledelse

Luk menu