De 2 første kernespørgsmål i din egen kompetenceafklaring

De 2 første kernespørgsmål i din egen kompetenceafklaring

Vil du gerne flytte dig arbejdsmæssigt?

I forrige blogindlæg lige her skrev jeg om de 4 gyldne kernespørgsmål, som du kan bruge som første afsæt til at kigge indad og reflektere over din egen kompetenceafklaring. Du kan tage det som en summeøvelse over tid og skrive ned løbende, når du får tanker og svar på dem.

Jeg lovede at skrive uddybende om de 4 kernespørgsmål – så her får du mere kød på de to første spørgsmål. Nemlig Hvem ER du? Og Hvad VED du?

Hvem ER du?

Spørgsmålet Hvem er du? kan tolkes helt eksistentielt. Det kan også være hvilken type person er du? Hvilke egenskaber kendetegner dig? Hvilke relationer har du? Hvordan vil du beskrive dig selv? Dette er enhver arbejdsgiver interesseret i at vide, fordi det også hænger sammen med, hvordan du passer ind på en arbejdsplads med en flok kollegaer eller medarbejdere.

Hvis du har nogle persontype test, så er det en god ide at tage dem frem og læse dem. Prøv at se på, hvad de siger om dig, om du genkender noget og om der måske er nogen ord, du kan bruge senere, og som du selv synes giver god mening.

Det er i øvrigt godt at være dus med forskellige test, for det er noget, man kan støde på flere steder, når man søger job. Som regel bliver testen bagefter brugt som et udgangspunkt for en snak om dig som person og menneske. Så du kan forberede dig ved at kigge på tidligere testresultater af dig selv.

Forskellighed i profiler og testtyper

Hvad VED du?

Her kan din viden komme på bordet. Det kan være fra uddannelse og efteruddannelse – din formelle viden, som du kan vise frem på kursus- og eksamensbeviser. Det kan også være al den viden, du har indsamlet fagligt og noget af den viden er uformel, fordi du har fået den gennem praksis og måske samlet masser af viden fra konferencer, bøger og netværk.

Du definerer selv, hvad din viden er og hvorfra. Det du VED, kan du også bruge i din jobsøgning og til at overbevise arbejdsgiver om, at du har den viden, der skal til i en jobfunktion, som du har søgt på. Måske er det, du ved uformelt guld værd.

Formaliseret viden i form af en uddannelse er ens for mange. Men viden som du har fået på anden vis, kan gøre dig særlig i forhold til andre ansøgere. Altså din viden er unik i forhold til de andres. Her gælder at al viden tæller, når vi tænker os selv ind i en jobfunktion.

Skriv løs efterhånden som du kommer i tanke om flere ting

Viden kan være knyttet til et fagfelt. Det kan være specifik viden om en særlig målgruppe. Det kan være viden knyttet til arbejdsmetoder eller redskaber. Viden kan være om særlige systemer eller arbejdsgange. Så der er mange former for viden, du har med dig.

Du skal bare tænke godt igennem i hvilke sammenhænge, du har været. Husk også hvis du har viden fra bestyrelsesarbejde, frivilligt arbejde eller andre aktiviteter, du har deltaget i. Skriv det ned og sæt i system, så det er let at overskue, når du en dag skal i gang med at skrive dit CV, søge en stilling eller gå til jobsamtale.

Jeg vil ønske dig god fornøjelse med at få lukket op for den guldgrube af viden, du helt sikkert har erhvervet dig gennem uddannelses- og arbejdsliv. I næste blogindlæg uddyber jeg de 2 sidste kernespørgsmål – nemlig Hvad KAN jeg? og Hvad VIL jeg?

Mange hilsener Dorthe Rozalia Horup

Unimind_Karrierekonsulent_Dorthe_Horup-1
Karriererådgiver og fan af et godt arbejdsliv
Luk menu